نوشته‌ها

درآمد شبکه های اجتماعی ازکجا تامین می شود؟

درآمد شبکه های اجتماعی ازکجا تامین می شود؟

/
شبکه‌های اجتماعی تاکنون کاربران زیادی را به پلتفرم خودشان جذ…
نحوه مدیریت مالی افراد ثروتمند

نحوه مدیریت مالی افراد ثروتمند

/
مدیریت مالی افراد ثروتمند با بقیه افراد متفاوت است. آنها تصمی…
راهنمای سرمایه‌گذاری برای تازه‌ کارها

کجا سرمایه گذاری کنیم; راهنمای سرمایه‌گذاری برای تازه‌ کارها

/
قبل از ارائه راهنمای سرمایه‌گذاری برای تازه کارها اصلا باید بدا…
چگونگی راه اندازی استارتاپ با سرمایه‌ای بسیار اندک

چگونگی راه اندازی استارتاپ با سرمایه‌ای بسیار اندک

/
چرا یک استارتاپ به پول نیاز داردقبل از اینکه چگونگی راه اندازی ا…